Gently Disturbed in Top 5 albums

September 20, 2020

Gently Disturbed in Top 5 albums – Bruno De Grootte – Jazz & Mo magazine (Belgium)
“Gently Disturbed” by Avishai Cohen has been selected by Bruno De Grootte, guitar player in the band dEUS, as one of his top 5 albums for the September edition of Jazz & Mo magazine (Belgium).

‘Jaren geleden nam mijn copagnon de route Ben Faes me mee naar een klein zaaltje in Nederland, waar ik werd omvergeblazen door Avishai Cohen. Sindsdien is dit album één van mijn favorieten! Hoewel Avishai eruitziet als de buitenwipper van één of andere club, maakt hij kroninkijke, soms hartverscheurende composites, klassiek geïnspireered en heel melodisch. Doordat deze muziek zo complex en rijk is, is dit uitstekend studiemateriaal. Het gebruik van onmogelijke maatsoorten zorgt ervoor dat je denkt dat het dansbarr is, tot je dat ook echt probeert te doen…’

English Translation: ‘Years ago my companion, Ben Faes, took me to a small venue in the Netherlands, where I was blown away by Avishai Cohen. Since then, this album has been one of my favourites! Although Avishai looks like the bouncer of some club, he makes crowning, sometimes heartbreaking composites, classically inspired and very melodic. Because this music is so complex and rich, this is excellent study material. Using impossible time signatures will make you think it’s dance bar until you actually try to …’